Συµπτώµατα της έλλειψης Μαγνησίου

Η έλλειψη µαγνησίου µπορεί να επηρεάσει σοβαρά πολλές σωµατικές λειτουργίες σε βαθµό τέτοιο που να προκύψουν τα κάτωθι συµπτώµατα.

  • Στρες
  • Κόπωση
  • Νευρικότητα
  • Προβλήµατα µε τον ύπνο
  • Ανήσυχος ύπνος
  • Εύθρυπτα (που τρίβονται εύκολα) οστά
  • ∆υσκοιλιότητα
  • Προεµµηνορροϊκό σύνδροµο
  • Μυϊκοί σπασµοί, κράµπες
  • Τρέµουλο

Ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συµπτώµατα αποτελεί ένδειξη για το ότι υπάρχει ζήτηµα µε τις συσπάσεις των µυών, και τότε είναι που το µαγνήσιο καταλήγει να είναι εξαιρετικά πολύτιµο.

Μαγνήσιο το πιο σηµαντικό µέταλλο στο σώµα

Posted by on Νοέ 23, 2011 in Προϊόντα | 1 comment

Μαγνήσιο το πιο σηµαντικό µέταλλο στο σώµα

Το µαγνήσιο ενεργοποιεί περισσότερες από 300 διαφορετικές βιοχηµικές αντιδράσεις στο σώµα σας, όλες τους απαραίτητες ώστε το σώµα σας να λειτουργήσει σωστά. Η παρουσία όλων των υπόλοιπων βασικών µετάλλων στο σώµα όπως το ασβέστιο, το κάλιο και το νάτριο προκειµένου να λειτουργήσουν, εξαρτώνται από το µαγνήσιο. «Αντίθετα µε ό,τι πιστεύει ο πολύς κόσµος, η ανεπάρκεια σε µαγνήσιο είναι πολύ συχνή ακόµα και σ’ εκείνους που το παίρνουν ως συµπλήρωµα τακτικά».

Ένας από τους λόγους για τη συχνή λήψη συµπληρωµάτων µαγνησίου, είναι το άγχος, που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τρόπο ζωής. Το άγχος µειώνει τα αποθέµατα µαγνησίου πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νοµίζαµε στο παρελθόν.

Το ασβέστιο, βασικό µέταλλο επίσης, χρειάζεται µαγνήσιο για να απορροφηθεί στο σώµα. Σε κάθε περίπτωση, το ασβέστιο δεν πρέπει ποτέ να λαµβάνεται µόνο του, αλλιώς θα «τραβήξει» µαγνήσιο από διάφορα σηµεία του σώµατος προκειµένου να απορροφηθεί. Αυτό θα επιφέρει ανεπάρκεια µαγνησίου και το άτοµο θα νιώσει χειρότερα. Αυτό συµβαίνει µε τα άτοµα που πίνουν γάλα. Στο γάλα η αναλογία ασβεστίου προς µαγνήσιο είναι 8 προς 1 και αυτό θα επιφέρει έλλειψη µαγνησίου.

Η υπερεπάρκεια ασβεστίου στο σώµα θα έχει ως αποτέλεσµα εναποθέσεις ασβεστίου, όπως είναι για παράδειγµα οι πέτρες στη χολή, οι πέτρες στα νεφρά, οι εναποθέσεις ασβεστίου στις αρθρώσεις. Όλα τα παραπάνω προβλήµατα εξαφανίζονται µε τη λήψη επιπλέον µαγνησίου, συγκεκριµένα σε µορφή ροφήµατος.

Το µαγνήσιο ενεργοποιεί ένα ένζυµο που βρίσκεται σε κάθε κυτταρική µεµβράνη. Αυτό το ένζυµο ελέγχει την ισορροπία καλίου και νατρίου, διατηρώντας το κάλιο στα υγρά εκτός των κυττάρων και το νάτριο εντός των κυττάρων. Αυτή η ισορροπία είναι άκρως σηµαντική για τη φυσιολογική ισορροπία νερού, τη δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων και την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας. Χωρίς επαρκές κυτταρικό µαγνήσιο, το νάτριο θα αποβληθεί ταχέως από το σώµα, δηµιουργώντας ανεπάρκεια νατρίου και έχοντας ως κατάληξη κόπωση, οξεία θερµοπληξία και αδυναµία.